Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

W systemie OSF zostały umieszczone wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych.

15-04-2013, 14:46

UWAGA: W systemie OSF zostały umieszczone wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych.
Wnioskodawcy, których wnioski zostały odrzucone ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych, o powodach odrzucenia wniosku zostaną poinformowani pisemnie .