Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Zakończenie etapu preselekcji dla I konkursu w ramach Programu Gekon

24-06-2013, 11:04

Zakończyła się ocena wniosków zgodnie z kryteriami preselekcji. Po zatwierdzeniu list rankingowych przez Dyrektora Centrum/ Zarząd NFOŚiGW zostaną one umieszczone na stronach internetowych NCBR i NFOŚiGW. Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana również w formie pisemnej.
Wnioskodawcy, których  projekty zakwalifikowane zostały do kolejnego etapu oceny zostaną zaproszeni na prezentację projektów na Panelu Ekspertów.