Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Lista Rankingowa wniosków B+R w ramach II konkursu

09-12-2015, 15:14

Informujemy, że Dyrektor NCBR oraz Zarząd NFOŚiGW zatwierdził listę rankingową wniosków o dofinansowanie fazy B+R złożonych w II Konkursie Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych.

Lista zawiera pozytywnie zaopiniowane wnioski, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały wymaganą liczbę punktów. Zostały one uszeregowane  od najwyżej do najniżej ocenionych. Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje zamieszczone na stronie programu w zakładce dotyczącej list rankingowych:
http://program-gekon.pl/listy-rankingowe/


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem II Konkursu wnioski będą rekomendowane do dofinansowania z uwzględnieniem wysokości środków finansowych w budżecie NCBR w bieżącym roku budżetowym oraz szacowaną ich wysokością w przyszłych latach budżetowych, a liczba dofinansowanych projektów będzie zależna od warunku nieprzekroczenia budżetu NCBR przeznaczonego na finansowanie wyłonionych projektów.