Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Aktualności

Aktualizacja wzorów umów w I i II konkursie Programu Gekon

12-06-2015, 15:19

Informujemy, że dla projektów, dla których decyzje o przyznaniu dofinansowania wydane zostały w roku 2015, zostały zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie. Aktualizacja dotyczy wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zaktualizowane wzory umow dostępne są w zakładce "Wzory dokumentów"
http://www.program-gekon.pl/wzory-dokumentow/