Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Harmonogram prezentacji

Harmonogram prezentacji projektów

W związku z zatwierdzeniem List projektów po pozytywnie rozpatrzonych projektach, poniżej opublikowano harmonogram prezentacji projektów przed panelem ekspertów w podziale na poszczególne obszary tematyczne.

Prezentacje odbędą sie w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie na ulicy Konstruktorskiej 3A w salach 105a oraz 105b.

WAŻNE: Prosimy o przybycie 15-20 minut przed wyznaczonym czasem prezentacji.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I MAGAZYNOWANIE ENERGII


Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Data
(Sala 105a)
rozpoczęcie prezentacji
(prezentacja trwa 20 minut)
Zakończenie prezentacji
1
213880
13.01.2014
9.00
10.00
2
213079
13.01.2014
10.00
11.00
3
213088
13.01.2014
11.00
12.00
PRZERWA – 12.00 – 12.30
4
213590
13.01.2014
12.30
13.30
5
213794
13.01.2014
13.30
14.30
6
214346
13.01.2014
14.30
15.30

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Data
(Sala 105a)
 
rozpoczęcie prezentacji
(prezentacja trwa 20 minut)
Zakończenie prezentacji
1
213068
14.01.2014
9.00
10.00
2
213518
14.01.2014
10.00
11.00
3
213877
14.01.2014
11.00
12.00
PRZERWA – 12.00 – 12.30
4
213983
14.01.2014
12.30
13.30
5
213998
14.01.2014
13.30
14.30
6
213077
14.01.2014
14.30
15.30

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Data
(Sala 105a)
rozpoczęcie prezentacji
(prezentacja trwa 20 minut)
Zakończenie prezentacji
1
213519
15.01.2014
9.00
10.00
2
213728
15.01.2014
10.00
11.00
3
214029
15.01.2014
11.00
12.00
PRZERWA – 12.00 – 12.30
4
214194
15.01.2014
12.30
13.30
5
213781
15.01.2014
13.30
14.30
6
214208
15.01.2014
14.30
15.30

NOWATORSKIE METODY OTRZYMYWANIA PALIW, ENERGII I MATERIAŁÓW Z ODPADÓW ORAZ RECYKLINGU ODPADÓW


Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Data
(Sala 105b)
rozpoczęcie prezentacji
(prezentacja trwa 20 minut)
Zakończenie prezentacji
1
213262
13.01.2014
9.00
10.00
2
213671
13.01.2014
10.00
11.00
3
213122
13.01.2014
11.00
12.00
PRZERWA – 12.00 – 12.30
4
213240
13.01.2014
12.30
13.30
5
214216
13.01.2014
13.30
14.30
6
214384
13.01.2014
14.30
15.30

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Data
(Sala 105b)
rozpoczęcie prezentacji
(prezentacja trwa 20 minut)
Zakończenie prezentacji
1
214543
14.01.2014
9.00
10.00
2
213086
14.01.2014
10.00
11.00
3
213335
14.01.2014
11.00
12.00
PRZERWA – 12.00 – 12.30
4
213489
14.01.2014
12.30
13.30
5
213828
14.01.2014
13.30
14.30
6
213946
14.01.2014
14.30
15.30

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Data
(Sala 105b)
rozpoczęcie prezentacji
(prezentacja trwa 20 minut)
Zakończenie prezentacji
1
214075
15.01.2014
9.00
10.00
2
214164
15.01.2014
10.00
11.00
3
214197
15.01.2014
11.00
12.00
PRZERWA – 12.00 – 12.30
4
214306
15.01.2014
12.30
13.30
5
214345
15.01.2014
13.30
14.30
6
214528
15.01.2014
14.30
15.30

OCHRONA I RACJONALIZACJA WYKORZYSTANIA WÓD


Lp

Nr wniosku w systemie OSF

Data
(Sala 105b)

rozpoczęcie prezentacji

(prezentacja trwa 20 minut)

Zakończenie prezentacji

1

213144

16.01.2014

9.00

10.00

2

213552

16.01.2014

10.00

11.00

3

213348

16.01.2014

11.00

12.00

PRZERWA – 12.00 – 12.30

4

213870

16.01.2014

12.30

13.30

5

214448

16.01.2014

13.30

14.30

6

214143

16.01.2014

14.30

15.30

POZYSKIWANIE ENERGII Z CZYSTYCH ŹRÓDEŁ


Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Data
(
Sala 105a)
rozpoczęcie prezentacji
(prezentacja trwa 20 minut)
Zakończenie prezentacji
1
213080
16.01.2014
9.00
10.00
2
213593
16.01.2014
10.00
11.00
3
213163
16.01.2014
11.00
12.00
PRZERWA – 12.00 – 12.30
4
214356
16.01.2014
12.30
13.30
5
214168
16.01.2014
13.30
14.30

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Data
(Sala 105b)
rozpoczęcie prezentacji
(prezentacja trwa 20 minut)
Zakończenie prezentacji
1
213222
17.01.2014
9.00
10.00
2
213358
17.01.2014
10.00
11.00
3
213558
17.01.2014
11.00
12.00
PRZERWA – 12.00 – 12.30
4
213669
17.01.2014
12.30
13.30
5
213768
17.01.2014
13.30
14.30
6
213774
17.01.2014
14.30
15.30

Informacje ogranizacyjne

Prezentacje projektów - informacje organizacyjne:

1. Prosimy o przybycie 20 minut przed wskazaną godziną prezentacji projektu.
2. Miejsce posiedzenia Panelu ekspertów: NFOSiGW, ul. Konstruktorska 1/3, Warszawa, (sala 105a lub 105b)
3. Przed wejściem na salę przedstawicele Wnioskodawcy proszeni są o wpisanie się na listę i okazanie dowodów osobistych i ew. Pełnomocnictw
4. Wnioskodawcę powinny reprezentować Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, zgłoszone we wniosku wstępnym; w przypadku, gdy będą to inne osoby, nie wskazane we wniosku, prosimy o okazanie pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy (wzór pełnomocnictwa - w załączeniu)
5. Wnioskodawcy są indywidualnie zapraszani do sali w celu wygłoszenia prezentacji przed Panelem ekspertów
6. Prosimy o przygotowanie i przekazanie panelowi ekspertów 3 wydruków prezentacji (wskazane) oraz wersji elektronicznej (obligatoryjnie),
7. Prosimy o przygotowanie prezentacji elektronicznej w formacie .pptx. i przekazanie jej do Panelu ekspertów przed rozpoczęciem prezentacji (można też korzystać z własnego laptopa)
8. Przed rozpoczęciem prezentacji Wnioskodawca proszony jest o przedstawienie osób, reprezentujących przedsiębiorcę/ konsorcjum
9. Prezentacja trwa maksymalnie 20 minut, po czym zostanie przerwana; po tym czasie następuje etap pytań ekspertów
10. Wyniki oceny zostaną przekazane zarówno pisemnie jak i ogłoszone na stronie Programu Gekon

Dokumenty

pelnomocnictwo.pdf
pelnomocnictwo.pdf - (35,32 KB) Wzór pełnomocnictwa