Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Listy rankingowe

II konkursu Programu Gekon - wnioski rekomendowane do dofinansowania

Zgodnie z informacją zamieszczoną dnia 9 grudnia 2014 r. na stronach NCBR i Programu Gekon, przedstawiamy listę rankingową wniosków o dofinansowanie fazy B+R rekomendowanych do dofinansowania.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCBR:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/wspolne-przedsiewziecia/gekon/aktualnosci/art,3083,informacja-o-wynikach-ii-konkursu-programu-gekon-wnioski-rekomendowane-do-dofinansowania.html

Dokumenty

gekon2_lista_pozytywnych.pdf
gekon2_lista_pozytywnych.pdf - (59,45 KB) Gekon II konkurs - Lista wniosków rekomendowanych

Lista Rankingowa wniosków B+R w ramach II konkursu

NOWE: Informujemy, że Dyrektor NCBR oraz Zarząd NFOŚiGW zatwierdził listę rankingową wniosków o dofinansowanie fazy B+R złożonych w II Konkursie Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych.

Lista zawiera pozytywnie zaopiniowane wnioski, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały wymaganą liczbę punktów. Zostały one uszeregowane  od najwyżej do najniżej ocenionych. Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem II Konkursu wnioski będą rekomendowane do dofinansowania z uwzględnieniem wysokości środków finansowych w budżecie NCBR w bieżącym roku budżetowym oraz szacowaną ich wysokością w przyszłych latach budżetowych, a liczba dofinansowanych projektów będzie zależna od warunku nieprzekroczenia budżetu NCBR przeznaczonego na finansowanie wyłonionych projektów.

Lp.
Nr wniosku
Liczba punktów
1
267321
33,34
2
267906
32,68
3
267917
32,67
4
268313
31,68
5
266425
31,68
6
266475
31,67
7
267284
31,66
8
266926
31,34
9
268809
31,01
10
268002
30,68
11
267193
30,68
12
266929
30,67
13
268341
30,66
14
266561
30,66
15
267635
30,33
16
266818
30,33
17
266407
30,33
18
268432
30,01
19
266405
30,00
20
266586
29,99
21
267606
29,99
22
268789
29,67
23
268608
29,35
24
268509
29,33
25
268367
29,00
26
268860
29,00
27
268074
29,00
28
267759
29,00
29
267192
28,99
30
267304
28,99
31
267589
28,99
32
266589
28,67
33
267235
28,67
34
267419
28,66
35
266661
28,33
36
266497
28,33
37
267093
28,33
38
267404
28,33
39
268095
28,01
40
268958
28,01
41
266775
28,00
42
267205
28,00
43
267070
27,99
44
268241
27,99
45
267523
27,67
46
267516
27,66
47
267833
27,66
48
267247
27,66
49
267338
27,35
50
266541
27,34
51
267142
27,34
52
267442
27,33
53
266466
27,33
54
268327
27,32
55
268707
27,00
56
267948
26,99
57
267172
26,67
58
268012
26,67
59
267553
26,34
60
266667
26,34
61
267322
26,33
62
267936
26,00
63
268834
26,00
64
268926
26,00
65
267631
25,99
66
268631
25,68
67
267960
25,67
68
266760
25,66
69
267480
25,66
70
266556
25,65
71
269047
25,65
72
267545
25,33
73
267887
25,33
74
267780
25,00
75
267430
24,67

 

Komunikat

WAŻNE: Dyrektor NCBR oraz Zarząd NFOŚiGW zaakceptował listę 21 wniosków o dofinansowanie fazy B+R (złożonych po pozytywnie rozpatrzonej procedurze odwoławczej), które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną.

 

Lp.
Nr wniosku
Liczba punktów
1
213877
33,35
2
213079
30,67
3
214346
29,67
4
214306
29,00
5
213768
28,68
6
213880
28,68
7
213518
28,33
8
213519
27,67
9
213122
27,00
10
214543
26,67
11
213086
26,66
12
214448
26,66
13
214029
25,65
14
213358
25,34
15
213240
25,34
16
213552
25,34
17
214228
25,32
18
214528
25,32
19
213728
23,99
20
213983
23,99
21
214087
23,67

 

 

Listy rankingowe (po protestach II)

WAŻNE: Informujemy o pozytywnie rozpatrzonym proteście (od wyników oceny zgodnie z kryteriami selekcji), który został złożony  dla wniosku nr 214384. (12.05.2014)

Wniosek zostaje dodany do listy projektów z obszaru Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów
Tym samym wniosek został przywrócony do dalszego postępowania. Informacja o terminie oraz możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie fazy B+R zostanie przekazana pisemnie.

WAŻNE: Opublikowano wyniki paneli ekspertów, które odbyły się w dniach 13-17 stycznia  2014 r. w siedzibie NFOŚiGW.

Lista projektów, spełniających kryteria selekcji (po etapie selekcji dokonanej w wyniku pozytywnie rozpatrzonych protestów złożonych w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych) dla obszaru Efektywność energetyczna i magazynowanie energii

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
213983
27
2
213877
26
3
213079
26
4
213519
26
5
213880
24
6
213518
24
7
213590
23
8
213794
23
9
214029
23
10
213728
22
11
214194
22
12
214346
17

Lista projektów, spełniających kryteria selekcji (po etapie selekcji dokonanej w wyniku pozytywnie rozpatrzonych protestów złożonych w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych) dla obszaru Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
213240
24
2
214197
23
3
213946
22
4
214543
20
5
214164
19
6
214306
18
7
213122
18
8
213828
18
9
213086
17
10
213489
17
11
214216
17
12
214528
16

Pozycja 13 (po proteście) nr 214384 - 16 punktów

Lista projektów, spełniających kryteria selekcji (po etapie selekcji dokonanej w wyniku pozytywnie rozpatrzonych protestów złożonych w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych) dla obszaru Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód w ramach I Konkursu

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
214448
26
2
213144
25
3
213552
23
4
213348
17

Lista projektów, spełniających kryteria selekcji (po etapie selekcji dokonanej w wyniku pozytywnie rozpatrzonych protestów złożonych w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych) dla obszaru Pozyskiwanie energii z czystych źródeł w ramach I Konkursu

Lp

Nr wniosku w systemie OSF

Liczba punktów

1

213358

23

2

213768

22

3

214168

18

4

213593

18

5

213163

17

 

 

Lista rankingowa Wniosków o dofinansowanie fazy B+R złożonych w I Konkursie ogłoszonym w ramach Programu  Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

 

Lp.

Nr wniosku

Liczba punktów

1

213411

31,34

2

214108

30,35

3

214303

30,34

4

213972

30,00

5

213093

29,68

6

214140

29,67

7

213082

29,34

8

213403

29,33

9

213967

28,67

10

213764

28,34

11

213655

28,34

12

214093

28,33

13

214361

28,33

14

214290

27,66

15

213992

27,33

16

214051

26,66

17

213667

26,01

18

213318

26,00

19

213102

25,99

20

213217

25,34

21

214248

25,33

22

214483

24,34

23

213398

24,00

24

213310

20,67


                                                               

Listy rankingowe (po protestach)

Lista Wniosków wstępnych po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny wg kryteriów selekcji

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Obszar tematyczny
1
214228
Pozyskiwanie energii z czystych źródeł
2
214087
Pozyskiwanie energii z czystych źródeł
3
214181
Pozyskiwanie energii z czystych źródeł
4
214143
Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód

Lista Wniosków wstępnych po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny wg kryteriów preselekcji dla obszaru Efektywność energetyczna i magazynowanie energii złożonych w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
213880
6,0
2
213079
5,7
3
213088
5,7
4
213590
5,7
5
213794
5,7
6
214346
5,7
7
213068
5,3
8
213518
5,3
9
213877
5,3
10
213983
5,3
11
213998
5,3
12
213728
5,3
13
214029
5,3
14
213077
5,0
15
213519
5,0
16
214194
5,0
17
213781
5,0
18
214208
5,0

Lista Wniosków wstępnych po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny wg kryteriów preselekcji dla obszaru Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów złożonych w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
213262
5,7
2
213671
5,7
3
213122
5,3
4
213240
5,3
5
214216
5,3
6
214384
5,3
7
214543
5,3
8
213086
5,0
9
213335
5,0
10
213489
5,0
11
213828
5,0
12
213946
5,0
13
214075
5,0
14
214164
5,0
15
214197
5,0
16
214306
5,0
17
214345
5,0
18
214528
5,0

Lista Wniosków wstępnych po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny wg kryteriów preselekcji dla obszaru Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód złożonych w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
213144
6,0
2
213870
6,0
3
213552
5,7
4
213348
5,0
5
214448
5,0

Lista Wniosków wstępnych po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny wg kryteriów preselekcji dla obszaru Pozyskiwanie energii z czystych źródeł złożonych w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych
Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
213080
6,0
2
213593
6,0
3
214168
6,0
4
213558
5,7
5
214356
5,7
6
213163
5,0
7
213222
5,0
8
213358
5,0
9
213669
5,0
10
213768
5,0
11
213774
5,0

Listy rankingowe (po etapie selekcji)

Poniżej opublikowane są Listy rankingowe projektów po etapie selekcji (Panelach ekspertów)


WAŻNE: Wszyscy wnioskodawcy, których wnioski podlegały ocenie przez Panele ekspertów zostaną poinformowani pisemnie o wynikach oraz możliwości i trybie składania wniosków o dofinansowanie fazy B+R.

Lista projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu – oceny Wniosków o dofinansowanie fazy B+R – dla obszaru Efektywność energetyczna i magazynowanie energii w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych


 
Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
214140
25
2
213655
24
3
214108
24
4
213318
20
5
214093
20
6
213217
19
7
213082
17
8
214051
16

Lista projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu – oceny Wniosków o dofinansowanie fazy B+R -  dla obszaru Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów, w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych
 

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
213102
25
2
213310
23
3
213992
20
4
213093
17
5
213972
17

Lista projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu – oceny Wniosków o dofinansowanie fazy B+R -  dla obszaru Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych
 

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
214483
18
2
214361
17
3
213667
16

Lista projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu – oceny Wniosków o dofinansowanie fazy B+R - dla obszaru Pozyskiwanie energii z czystych źródeł w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
214303
25
2
213899
24
3
214290
23
4
213967
20
5
214248
20
6
213403
18
7
213411
18
8
213398
16

Lista projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu – oceny Wniosków o dofinansowanie fazy B+R-  dla obszaru Środowiskowe aspekty pozyskania gazu niekonwencjonalnego w ramach I Konkursu do Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Lp
Nr wniosku w systemie OSF
Liczba punktów
1
213764
23
2
214136
22