Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Szkolenia/ Materiały szkoleniowe

Spotkanie informacyjne - INFODAY Programu GEKON

NOWE: Poniżej zamieszczono prezentacje ze szkolenia

UWAGA: Informujemy, że w związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń NCBR zakończył już nabór chętnych na spotkanie informacyjne!

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszeniem w dniu 9 lipca 2014 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej II konkursu w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych organizowane jest spotkanie informacyjne dla zainteresowanych udziałem w ww. konkursie.


Spotkanie informacyjne odbędzie się 7 sierpnia 2014 r. w Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.


Wszystkie instytucje zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mailowy: anna.grabowska@ncbr.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku, 4 sierpnia br.
 

Ze względu na możliwość udziału w spotkaniu ograniczonej liczby uczestników, o zakwalifikowaniu zgłoszonych kandydatów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Wszystkie zgłoszone instytucje otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. W spotkaniu informacyjnym udział będą mogły wziąć wyłącznie osoby, które otrzymały potwierdzenie rejestracji.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłosić można maksymalnie 2 osoby z danej instytucji.


Informujemy również, że na stronie NCBR będzie prowadzona transmisja on-line ze spotkania odbywającego się 7 sierpnia br.
 

Dokumenty

gekon_spotkanie_informacyjne_agenda_final.pdf
gekon_spotkanie_informacyjne_agenda_final.pdf - (187,63 KB) Agenda spotkania
1_nfos_gekon_infoday_zasady_ii_konkursu_7.08.2014.pdf
1_nfos_gekon_infoday_zasady_ii_konkursu_7.08.2014.pdf - (929,13 KB) 1.Gekon - geneza i uwarunkowania
2_ncbr_dzp_gekon-2_spotkanie_informacyjne_v2.pdf
2_ncbr_dzp_gekon-2_spotkanie_informacyjne_v2.pdf - (1,93 MB) 2. Gekon - zasady II konkursu
3_ncbr_df_gekon-2_spotkanie_informacyjne_v2.pdf
3_ncbr_df_gekon-2_spotkanie_informacyjne_v2.pdf - (862,96 KB) Gekon - System finansowania i rozliczania fazy B+R - II konkurs
4_ncbr_dzp_prawne_wk_gekon-2_spotkanie_informacyjne.pdf
4_ncbr_dzp_prawne_wk_gekon-2_spotkanie_informacyjne.pdf - (132,92 KB) Gekon - wybrane zagadnienia prawne
5_nfos_gekon_infoday_faza_w_7.08.2014.pdf
5_nfos_gekon_infoday_faza_w_7.08.2014.pdf - (1,01 MB) Gekon - faza W

Szkolenie dla wnioskodawców Programu Gekon

Na dole strony zamieszczono materiały ze szkolenia zorganizowanego w dniach 14-15.02.2013 (aktualizacja: 18.02.2013)

Z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń jeden Wnioskodawca może zgłosić tylko jednego uczestnika szkolenia!

W dniach 14-15 lutego zostanie zorganizowane szkolenie dla Wnioskodawców Programu Gekon.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.

Zgłoszenia uczestników można dokonać tylko za pomocą zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc jeden Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 2 uczestników

Wypełniając formularz muszą Państwo określić preferowany termin szkolenia: grupa A - 14 lutego (czwartek) lub grupa B - 15 lutego (piątek).

Zakres i godziny szkolenia są takie same każdego dnia.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

Zgłoszenia w innej formie lub wysłane na inny niż ww. adres nie będą rozpatrywane.

Termin nadsyłania zgloszeń upływa 7 lutego o godzinie 15:30

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zostaną Państwo poinformowaniu drogą elektroniczną.

Poniżej zamieszczony jest również program szkolenia. 

Dokumenty

formularz_zgloszeniowy_szkolenie_gekon_14-15.02.2013_final.doc
formularz_zgloszeniowy_szkolenie_gekon_14-15.02.2013_final.doc - (372,5 KB) Formularz zgłoszeniowy na szkolenie Wnioskodawców Programu Gekon 14-15 luty 2013
program_szkolenie_wnioskodawcow_gekon_14-15.02.2013.pdf
program_szkolenie_wnioskodawcow_gekon_14-15.02.2013.pdf - (77,54 KB) Program szkolenia Wnioskodawców Programu Gekon

Materiały ze szkolenia dla Wnioskodawców 14-15.02.2013

Poniżej zamieszczono komplet materiałów ze szkolenia dla Wnioksodawców Programu Gekon zrealziowanego w dniach 14-15.02.2013

Dokumenty

1.regulamin_konkursu_gekon.pdf
1.regulamin_konkursu_gekon.pdf - (200,96 KB) Regulamin I konkursu
3.wniosek_wstepny_zalacznik_3_do_regulaminu.docx
3.wniosek_wstepny_zalacznik_3_do_regulaminu.docx - (25,88 KB) Wzór wniosku wstępnego
4.wniosek_br__zalacznik_4_do_regulaminu.docx
4.wniosek_br__zalacznik_4_do_regulaminu.docx - (40,33 KB) Wniosek na fazę B+R
5.koszty_kw_br__zalacznik_2a_do_regulaminu.pdf
5.koszty_kw_br__zalacznik_2a_do_regulaminu.pdf - (63,58 KB) Katalog kosztów kwalifikowanych (faza B+R)
6.koszty_kw_w_zalacznik_2b_do_regulaminu.pdf
6.koszty_kw_w_zalacznik_2b_do_regulaminu.pdf - (42,13 KB) Katalog kosztów kwalifikowanych (faza W)
7.gekon_2013.02.14_a_karwat_final.pdf
7.gekon_2013.02.14_a_karwat_final.pdf - (574,11 KB) Prezentacja: Program Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych
8.wniosek_wstepny_14-15.02.2013_final.pdf
8.wniosek_wstepny_14-15.02.2013_final.pdf - (698,33 KB) Prezentacja: Wniosek wstępny do Gekona
9.wytyczne_do_prezentacji_projektu_14-15.02.2013_final.pdf
9.wytyczne_do_prezentacji_projektu_14-15.02.2013_final.pdf - (662,63 KB) Prezentacja: Wytyczne do prezentacji na Panelu ekspertów
10.finansowanie_br_szolenie_gekon_ncbr_ow.pdf
10.finansowanie_br_szolenie_gekon_ncbr_ow.pdf - (2,13 MB) Prezentacja: Wniosek na dofinansowanie B+R w ramach Programu Gekon
11.aspekty_finansowe_gekon.pdf
11.aspekty_finansowe_gekon.pdf - (566,57 KB) Prezentacja: Finansowanie i rozliczanie B+R w ramach Programu Gekon
12.wniosek_faza_w_14-15.02.2013_final.pdf
12.wniosek_faza_w_14-15.02.2013_final.pdf - (723,58 KB) Prezentacja: Wniosek na dofinansowanie fazy W w ramach Programu Gekon

Webinarium: "Dofinansowanie ekoinnowacji dla firm"

Poniżej zamieszczono prezentację ze organizowanego przez firmę Deloitte seminarium internetowego pn. "Dofinansowanie ekoinnowacji dla firm" w którym udzial wzięli przedstawiciele NFOŚiGW oraz NCBR.

Ponadto pod poniższym adresem można odsłuchać nagranie zarejestrowane podzas spotkania:

http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/publikacje/webcasty/Archiwum/6dcb8fd81362d310VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm

Dokumenty

webcast_ekoinnowacje_1032013.pdf
webcast_ekoinnowacje_1032013.pdf - (642,49 KB) Dofinansowanie ekoinnowacji dla firm