Pytania i odpowiedzi

A A A

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

Czy duże przedsiębiorstwa mogą brać udział w Programie Gekon?

Czy przedsiębiorstwo będące liderem konsorcjum i składające wniosek w ramach konkursu może jednocześnie pełnić rolę partnera konsorcjum w innych projektach?

Czy ten sam wnioskodawca może składać więcej niż jeden wniosek w ramach danego konkursu?

Czy firma działająca na terenie Polski, ale mająca zagranicznych właścicieli, może udział złożyć wniosek w konkursie?

Czy konsorcjum naukowe może składać się z dwóch przedsiębiorstw?

Czy instytut badawczy, posiadający niezbędne zaplecze do wdrożenia (fazy W), może być wnioskodawcą jako przedsiębiorca w ramach Programu?

Czy wnioskodawcą może być wyłącznie pojedynczy podmiot MŚP czy też może działać w partnerstwie z innym przedsiębiorcą lub jednostką naukową?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »  13
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Informacja o programie GEKON:
(22) 45 90 452
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by: