Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

Czy w skład konsorcjum może wchodzić więcej niż jeden przedsiębiorca.

Kim tak naprawdę jest wnioskodawca w przypadku konsorcjum naukowego, czy jest to konsorcjum czy lider tego konsorcjum?

Czy w konsorcjum naukowym partnerem może być spółka „spin-off”?

Czy możliwa jest zmiana składu konsorcjum (składającego wniosek wstępny) na etapie wniosku o dofinansowanie fazy B+R lub fazy W?

Czy zagraniczna jednostka naukowa może być członkiem wnioskującego konsorcjum?

W której fazie procedury wnioskowania powinno nastąpić formalne zawiązanie konsorcjum naukowego?

Planujemy projekt, który będzie realizowany przez konsorcjum naukowe. Czy dofinansowanie działań badawczych realizowanych przez jednostkę naukową wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych?

1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    13
powrót
do góry