Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

  • Tak, w konsorcjum naukowym może uczestniczyć więcej niż jeden przedsiębiorca, pod warunkiem uczestnictwa w tym konsorcjum również jednostki naukowej niebędącej przedsiębiorcą.

  • Wnioskodawcą jest konsorcjum, ale wniosek składa w imieniu konsorcjum Lider.

  • Tak, jeśli spełnia definicję przedsiębiorcy i posiada siedzibę w Polsce.

  • Nie.

  • Tak, jeśli sama finansuje wykonywane zadania.

  • Do wniosku wstępnego nie wymagane jest przedstawienie zawartej umowy konsorcjum (załączone powinno być jedynie oświadczenie). Umowa konsorcjum musi zostać dostarczona przed zawarciem umowy o wykonanie i finansowanie fazy B+R

  • Tak, pod warunkiem że jednostka badawcza realizuje te działania.