Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

 • Możliwe są obydwie formy dofinansowania. Dofinansowanie fazy B+R odbywa się, w systemie zaliczkowym  i jest dokonywane za pośrednictwem NCBR
  W przypadku, gdy wnioskodawca rozpocznie realizację projektu przed podpisaniem umowy poniesione koszty kwalifikowane będą refundowane poprzez zaliczkę.
  Dofinansowanie fazy W może odbywać się, zgodnie z decyzją beneficjenta, w systemie zaliczkowym lub w systemie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych i jest dokonywane za pośrednictwem NFOŚiGW

 • Nie można aplikować o dofinansowanie projektu w ramach Programu Gekon w sytuacji uzyskania dofinansowania na ten sam projekt z innych mechanizmów pomocowych.

 • Od dnia złożenia wniosku wstępnego. Przy czym refundacja poniesionych kosztów będzie możliwa tylko pod warunkiem przyznania dofinansowania projektu i zawarciu umowy o dofinansowanie fazy B+R.

 • Wystarczy oświadczenie, że przedsiębiorca jest płatnikiem VAT i kosztorys przedłożonego projektu zawiera kwoty netto.

 • Nie, koszty kwalifikowane muszą być ponoszone w trakcie realizacji projektu.

 • Tak.

 • Tak.