Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

Czy dofinansowanie dla projektu wypłacane jest metodą refinansowania czy zaliczkowania?

Czy możliwe jest aplikowanie o środki w ramach Programu Gekon dla projektu, który ubiegał się o dofinansowanie w ramach innych mechanizmów wsparcia (np. środków unijnych w ramach PO IG)?

Czy koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku wstępnego czy też wniosku o dofinansowanie fazy B+R?

Czy jeśli VAT jest traktowany jako wydatek niekwalifikowany to przedsiębiorca mimo tego musi składać oświadczenie dot. Kwalifikowania VAT?

Czy koszt wykonania analiz stwierdzających, że przedmiot projektu nie narusza praw własności intelektualnej stron trzecich (badanie czystości patentowej) wykonane przed złożeniem wniosku w ramach prac przygotowawczych może być kosztem kwalifikowanym projektu?

Czy są kwalifikowane koszty budowy stanowiska do testowania prototypów, gdy stanowisko jest to przeznaczone jest celów optymalizacji konstrukcji i doprowadzenia właściwości produktu do wymagań komercyjnych?

Czy są kwalifikowane koszty produkcji eksperymentalnych, pojedynczych prototypów, gdy taka produkcja służy wyłącznie do walidacji produktu, to znaczy prototypy są wykorzystywane do testowania w celu optymalizacji konstrukcji i doprowadzenia właściwości do wymaganych dla produktu komercyjnego?

1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    13
powrót
do góry