Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

Czy VAT jest kosztem kwalifikowanym w fazie B+R?

Czy do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty amortyzacji sprzętu będącego własnością wnioskodawcy (kupionego wcześniej) wykorzystywanego w ramach realizacji projektu w Programie Gekon - oczywiście jedynie w okresie wykorzystywania go w projekcie?

Czy koszty personelu administracyjnego prowadzącego obsługę finansową są kosztem kwalifikowanym w projekcie w fazie B+R?

Jeżeli duże przedsiębiorstwo podpisuje umowę partnerską z jednostką naukową, to jaka jest intensywność pomocy publicznej na część badawczą dla tej jednostki? W rozporządzeniu jest napisane, że pomoc publiczna jest liczona dla każdego podmiotu osobno. Czy dla jednostki naukowej jest to 100% kosztów kwalifikowanych?

Czy na etapie wniosku wstępnego jest obowiązek przygotowania szczegółowych analiz finansowych/ biznes planu itp.?

Czy wnioskodawca może zlecić wykonanie badań (podpisać umowę) przed złożeniem wniosku lub bezpośrednio po złożeniu - nie wiedząc czy projekt dostanie pozytywną decyzję?

Czy faza B+R może zakończyć się prototypem/instalacją wykorzystywaną do celów komercyjnych?

1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    13
powrót
do góry