Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

Co oznacza sformułowanie "innowacyjność rozwiązań"?

Czy wyniki badań muszą być udostępniane wszystkim podmiotom na rynku na takich samych zasadach i tych samych prawach (bez zakłócania konkurencji i zasad wolnego rynku)?

Czy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum naukowego może mieć zapewnione prawo pierwszeństwa do własności wyników badań?

Czy w planowanych kosztach projektu mogą nie występować koszty niekwalifikowane, to znaczy, czy koszty projektu mogą dotyczyć jedynie kosztów kwalifikowanych?

Czy dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostkę naukową w fazie B+R jest traktowane jako pomoc publiczna dla przedsiębiorstwa wdrażającego technologię w fazie W?

Czy w ramach Programu Gekon można uzyskać środki na uruchomienie produkcji?

Jaki jest maksymalny czas realizacji poszczególnych faz projektu w ramach Programu Gekon?

1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    13
powrót
do góry