Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

 • Nie ma w regulaminie wymagań co do sposobu zatrudniania kierownika projektu - to jest wybór Wnioskodawcy.

 • Koszty poza okresem realizacji projektu nie są kwalifikowane. Po stronie Wykonawcy projektu leży odpowiedzialność sprawozdawcza i poddawanie się monitoringowi i kontroli, i to od Wykonawcy zależy, czy chce utrzymać umowę z kierownikiem projektu po zakończeniu okresu realizacji projektu.

  Podczas fazy W koszty wynagrodzenia kierownika projektu mogą być uznane za kwalifikowane pod warunkiem, że zakres jego obowiązków jest zgodny z rozporządzeniem o pomocy regionalnej (nadzór nad projektem, realizacja planów).

 • Lider konsorcjum będzie stroną umowy dofinansowania, więc będzie odpowiadał za rozliczenia projektu, zadania projektu w kosztorysie musza być rozdzielone na podmioty - członków konsorcjum.

 • Oświadczenie potwierdzające identyfikacje wnioskodawcy (wzór – załącznik 1 do wniosku) – Lider. Należy w oświadczeniu podać  formułę "w imieniu konsorcjum oświadczam że…."
  Oświadczenie o przystąpieniu do konsorcjum/utworzeniu grupy przedsiębiorców (brak wzoru) – wszyscy członkowie na jednym oświadczeniu
  Oświadczenie finansowe (wzór – załącznik 1 do wykazu dokumentów) – każdy z konsorcjantów oddzielnie

 • Tak,jeśli te wynagrodzenia nie są pokrywane ze środków publicznych. Szczegółowy katalog dopuszczalnych kategorii wkładu własnego beneficjenta zamieszczony jest na stronie Programu Gekon (http://program-gekon.pl/materialy-pomocnicze/)

 • Tak,jeśli rozwiązania są innowacyjne to punkty będą przyznane w obu przypadkach.

 • Nie, o innowacyjności decyduje opinia recenzentów wniosku.