Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu Gekon oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

W przypadku gdy projekt będzie podzielony na zadania, czy są jakieś ograniczenia czasowe co do trwania jednego zadania (nie krótsze niż x miesięcy i nie dłuższe niż x miesięcy)?

Czy w celu spełnienia tzw. efektu zachęty duży przedsiębiorca powinien rozpocząć projekt dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania?

Czy prace badawcze mogą być prowadzone przez spółkę zależną nieznajdującą się na terytorium Polski?

Jeżeli w skład konsorcjum wchodzi małe przedsiębiorstwo (zagraniczne, ale posiadające swoją siedzibę w Polsce), którego właścicielem jest - 50% udziałów - zagraniczne duże przedsiębiorstwo, to jaka będzie zastosowana intensywność wsparcia ? – czy jak dla przedsiębiorstwa małego, czy dużego?

Czy jeśli wnioskodawcą i właścicielem wyników fazy B+R jest konsorcjum to może ono przekazać wyniki projektu nieodpłatnie przedsiębiorcy wchodzącemu w skład konsorcjum tak aby mógł realizować fazę W?

Czy fazę W może realizować tylko przedsiębiorca jeżeli wniosek wstępny składało konsorcjum?

Czy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum może w fazie W zlecić wykonanie produktu na podstawie dokumentacji opracowanej w fazie B+R pozostałym członkom konsorcjum będącym jednostkami badawczymi z zapleczem produkcyjnym?

1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    13
powrót
do góry