Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Wzory dokumentów

Aktualizacja okresu wdrażania Programu Priorytetowego „Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych”

UWAGA NOWE:

Informujemy, że zaktualizowany został okres wdrażania Programu Priorytetowego „Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych”.

pp_gekon_aktualizacja_06_07_2016.pdf
pp_gekon_aktualizacja_06_07_2016.pdf - (387,13 KB) Aktualizacja programu priorytetowego GEKON

Aktualizacja wzorów umów w I i II konkursie Programu Gekon

Informujemy, że dla projektów, dla których decyzje o przyznaniu dofinansowania wydane zostały w roku 2015, zostały zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie. Aktualizacja dotyczy wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Poniżej zamieszczono zaktualizowane wzory umów.
 

Wzory dokumentów dla Programu Gekon - I KONKURS

WAŻNE: Wzór umowy (trójstronnej dla konsorcium/grupy przedsiębiorców oraz trójstronnej dla MŚP) wykonania i finansowania projektu  realizowanego w ramach Programu Gekon dla fazy B+R
(20.03.2013 r.)

WAŻNE: Wzór umowy (dwustronnej) wykonania i finansowania projektu realizowanego w ramach Programu Gekon dla fazy B+R oraz zaktualizowany wzór wniosku wstępnego uwzględniający rozszerzenie limitu znaków dla poszczególnych pól do 1800 znaków (4.03.2013 r.)

Poniżej zamieszczono zaktualiowany Program priorytetowy Gekon (wersja zatwierdzona przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW 18.12.2012 r.)

Aktualizacja Programu uwzględnia rozszerzenia katalogu Beneficjentów Programu.

Ponadto przedstawiamy zatwierdzone wzory wniosków: wniosku wstępnego, wniosku na fazę B+R oraz wniosku na fazę W.

Wszystkie dokumenty konkursowe zamieszczone są na stronie http://program-gekon.pl/nabor-wnioskow/

Dokumenty

5_12_2012_pp_gekon_ver_poprawka_beneficjent.pdf
5_12_2012_pp_gekon_ver_poprawka_beneficjent.pdf - (173,5 KB) Program priorytetowy Gekon (wersja zaktualizowana 18.12.2012)
zalacznik_3_do_regulaminu_aktualizacja.docx
zalacznik_3_do_regulaminu_aktualizacja.docx - (26,85 KB) Wzór wniosku wstępnego (zaktualizowany 4.03.2013 r.)
zalacznik_4_do_regulaminu.docx
zalacznik_4_do_regulaminu.docx - (40,33 KB) Wzór wniosku na fazę B+R
zalacznik_5_do_regulaminu_-_cz.a.docx
zalacznik_5_do_regulaminu_-_cz.a.docx - (130,98 KB) Wzór wniosku na fazę W (część A)
zalacznik_5_do_regulaminu_cz.a.1.docx
zalacznik_5_do_regulaminu_cz.a.1.docx - (107,44 KB) Wzór wniosku na fazę W (część A.1 - pomoc publiczna)
zalacznik_5_do_regulaminu_-_cz.b.docx
zalacznik_5_do_regulaminu_-_cz.b.docx - (29,42 KB) Wzór wniosku na fazę W (część B)
zalacznik_5_do_regulaminu_-_cz.c.docx
zalacznik_5_do_regulaminu_-_cz.c.docx - (31,06 KB) Wzór wniosku na fazę W (część C)
gekon_umowa_dwustronna.pdf
gekon_umowa_dwustronna.pdf - (472,25 KB) Wzór umowy dofinansowania fazy B+R (dwustronna)
umowa_trojstronna_gekon.pdf
umowa_trojstronna_gekon.pdf - (199,35 KB) Wzór umowy dofinansowania fazy B+R (trójstronna)
umowa_trojstronna_msp_gekon.pdf
umowa_trojstronna_msp_gekon.pdf - (192,7 KB) Wzór umowy dofinansowania fazy B+R (trójstronna MŚP)