Logistyczny łańcuch wartości — co to jest i jaką odgrywa rolę w logistyce?

Aby utrzymać się na rynku, firma musi stale pozyskiwać zainteresowanie klientów i skłaniać ich do zakupu swoich produktów bądź usług. By jednak było to możliwe, potrzebne jest skupienie się na tworzeniu wartości. Mowa tu m.in. o ulepszaniu oferowanych produktów, poprawianiu jakości obsługi oraz optymalizacji procesów toczących się w ramach działalności. Dbając o te kwestie, możliwe jest zwiększenie atrakcyjności oferty w oczach potencjalnych klientów i podniesienie rentowności biznesu. O tym, czym jest łańcuch wartości i jaki ma związek z logistyką, przeczytasz w tym artykule.

Na czym polega koncepcja łańcucha wartości?

Autorem koncepcji łańcucha wartości jest Michael Porter — amerykański ekonomista i autor książek. Charakterystykę tego modelu przedstawił on w tytule „Przewaga konkurencyjna” z 1985 roku. W swojej książce Porter mianem łańcucha wartości określa opracowane przez siebie narzędzie, którego zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom w identyfikacji aspektów działalności tworzących wartość dla klientów. Autor zwraca uwagę, że aby budować przewagę konkurencyjną i żądać wyższych cen za swoje produkty, należy uprzednio zrozumieć, co jest ważne dla nabywców i dlaczego decydują się oni na zakup danej rzeczy lub usługi.

Działania podstawowe i wspierające w łańcuchu wartości

Model łańcucha wartości wyszczególnia kluczowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, które wpływają na kształtowanie się wartości. W swojej koncepcji Porter podzielił je na dwie kategorie — działania podstawowe oraz wspierające. Pierwsze z nich mogą mieć różną istotność w danej firmie, w zależności od specyfiki działalności (np. jej sektora). Działania wspierające to z kolei takie, które są ważne bez względu na to, jak zbudowany jest biznes i jakiej branży jest częścią.

Do działań podstawowych zalicza się:

  • logistykę wewnętrzną,
  • operacje (w tym produkcja),
  • logistykę w dystrybucji,
  • marketing i sprzedaż,
  • serwis (obsługę posprzedażną).

Działania wspierające obejmują z kolei:

  • infrastrukturę firmy,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • rozwój technologii,
  • zaopatrzenie.

Logistyka w koncepcji łańcucha wartości

W modelu łańcucha wartości logistyka przejawia się w większości wyszczególnionych działań podstawowych i wspierających. Porter zwraca uwagę na istotność logistyki zewnętrznej (dystrybucyjnej) i wewnętrznej (zaopatrzeniowej). Dbając o ich optymalizację, firma może zmniejszyć koszty transportu i magazynowania, skrócić czas dostawy oraz unikać pomyłek czy opóźnień. Logistyka ma związek także z obsługą posprzedażną i takimi jej elementami jak zwroty czy wymiana produktów.

Również operacje produkcyjne mogą stać się bardziej efektywne dzięki poprawie funkcjonowania logistyki. Firma może na przykład utworzyć w swoim magazynie strefę drobnej produkcji, co pozwala przetwarzać surowce i półprodukty bez konieczności wynajmu dodatkowych powierzchni i ponoszenia kosztów transportu między nimi. Powierzchnie logistyczno przemysłowe na wynajem dostarcza na rynek na przykład firma Panattoni. Propozycje tego dewelopera dla województwa pomorskiego znajdziesz na stronie https://panattonieurope.com/pl-pl/znajdz-nieruchomosc?region=pomeranian.

W obszarze wyszczególnionych przez Portera działań wspierających także można dostrzec wagę logistyki. Polepszanie stanu i poziomu organizacji floty samochodowej lub nawiązywanie współpracy z nowoczesną firmą transportową skróci czas dostaw i wpłynie na poprawę satysfakcji klientów.